Eolas Fúinn

inis tuaisceart

Tá an suíomh seo á reáchtáil ag Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta.

Aidhmeanna

Is coiste deonach pobail sinn a chuireann an paróiste chun cinn. Eagraíonn an coiste imeachtaí éagsúla i rith na bliana, ina measc ceiliúradh ar Lá ‘le Gobnait ar an 11 Feabhra, imeachtaí rialta d’aosaigh, reáchtáil seirbhíse leathanbhanda, dinnéar na Nollag, forbairt siúlóide agus bonneagar turasóireachta agus go leor eile.

Coiste Stiúrtha 2022 go 2023

Cathaoirleach: Máire Uí Mhurchú

Leas-Chathaoirleach: Louise Nic Thomáis

Rúnaí: Bláithín Ní Ainnín

Cisteoir: Caitlín Firtéar

Oifigigh: Fionnán Ó hÓgáin, Micheál de Mordha, Feargal Mac Amhlaoibh, Lisa Ní Ghairbhín, Maebh Uí hAiniféin, Conall Ó Cruadhlaíoch

Paróiste Dhún Chaoin

Tá 184 (Daonáireamh 2016) duine ag maireachtaint i nDún Chaoin agus is iad an fheirmeoireacht, seirbhísí turasóireachta agus iascach páirt-aimseartha príomhshlite beatha na ndaoine. Oibríonn mórán de mhuintir an pharóiste sa Daingean agus i mbailte eile.

Is í an Ghaeilge teanga mhuintir Dhún Chaoin agus táimid bródúil as an ngreim atá againn ar ár gcultúr dúchais agus as na nascanna atá againn le sliocht na n-imirceach a thug aghaidh ar shaol nua i Meiriceá, Sasana agus i dtíortha eile.

Bóithríntí na Smaointe

Gheobhaidh tú eolas anseo thíos ar imeachtaí an pharóiste le blianta beaga anuas:

Nuachtlitir 2013

Nuachtlitir 2011

Nuachtlitir 2010

Nuachtlitir 2009