Seirbhísí

Báid go dtín Oileán

Ní féidir cuairt a thabhairt ar Dhún Chaoin gan dul isteach don oileán. Tá báid ag rith ó Aibreán go Deireadh Fómhair ó Ché Dhún Chaoin. Agus tú ar an oileán féadfaidh tú dul ag siúl timpeall ar an seanbhaile mar a mhair Peig Sayers, Tomás Criomhthainn agus údair iomráiteacha eile an oileáin.

Bádóirí an Bhlascaoid http://www.blasketisland.com/

Blasket Islands Ferries:  http://www.blasketislands.ie/

Ionad an Bhlascaoid

Tógadh Ionad an Bhlascaoid Mhóir i 1993 in ómós d’oidhreacht shuaithinseach an Bhlascaoid agus don dteanga dhúchais. Do mhair daoine go leanúnach ar an mBlascaod, atá 5km amach ó Chorca Dhuibhne, ar feadh trí chéad bliain ar a laghad go dtí gur tréigeadh an t-oileán ar fad i 1953. Mar gheall ar iargúltacht an oileáin do choimeád na hoileánaigh greim ar a gcultúr agus ar a dtraidisiún féin agus go háirithe ar labhairt na Gaeilge, croílár an traidisiúin sin. Tá scéal na n-oileánach á chur i láthair san Ionad chomh maith lena mbearta litríochta.

Bíonn Ceiliúradh an Bhlascaoid ar siúl gach bliain.

Seirbhísí Eaglasta

Eaglais Chaitliceach: Bíonn Aifreann i Sáipéal Dhún Chaoin tráthnóna Dé Sathairn ag 7.30pm, i mBaile an Fheirtéaraigh (8km) maidin Dhomhnaigh ar a 9.00am nó i Séipéal na Carraige (15km)ag 11.15.

Tá sonraí maidir le haifrinntí eile anseo.

Eaglais na hÉireann: bíonn seirbhís eaglasta ar siúl in Eaglais Naomh Séamuis sa Daingean (16km) ar a 12pm ar an nDomhnach.

Tá eolas breise faoi sheirbhísí eaglasta ar leithins Chortca Dhuibhne ar fail ag an nasc seo.

 

Hacnaí Tommy Kearney

Má tá síob uait cuir glaoch ar Tommy ag 087-9332264

 

 

Seirbhís Leathanbhanda an pharóiste

Tá scéim leathanbhanda pobail á reáchtáil ag an gComharchumann ó mhí Eanair 2006. Tá costas €20 sa mhí ar an mbunsheirbhís. Is féidir breis eolais a fháil ó Dhoncha Ó Conchúir ag doncha@dunchaoin.com

Tá tuilleadh eolais anseo thíos faoi pholsaithe, téarmaí agus coinníollacha.

An Leathanbhanda

Polasaí Úsáide Inghlactha

Polasaí Príobháideachta