Cosán na Naomh – siúlóid ar Shatharn Cásca

Beidh siúlóid ar Chosán na Naomh mar chuid de Lá Náisiúnta na gCosán Oilthreachta ar Shatharn Cásca ag tosnú ag 10.30am i gcarrchlós Thráigh Fhionntrá. Níl aon táille i gceist ach ní mór do dhaoine a socraithe taistil féin a dhéanamh. Siúlóid timpeall 18km is ea Cosán na Naomh a shníomhann trasna na leithinse ó Thráigh Fhionntrá…

Treoirleabhar le seoladh ag Mícheál Ó Muircheartaigh

Seolfaidh an craoltóir agus pearsa poiblí ó Dhún Síon, Mícheál Ó Muircheartaigh, treoirleabhar agus leabhar saothair dírithe ar leanaí bunscoile ag ócáid speisialta in Ionad an Bhlascaoid ar a 3pm ar an gCéadaoin 23 Bealtaine.  Tá an leabrán curtha le chéile ag Comharchumann Dhún Chaoin Teo, is í Máire Ní Mhaoileoin, Príomhoide Scoil Dhún Chaoin a…

Treoirleabhar agus leabhar saothair foilsithe

Tá treoirleabhar agus leabhar saothair foilsithe ag an gComharchumann agus é ar fáil anois go háitiúil. Tá an leabhrán scríte ag Máire Ní Mhaoileoin, Príomh Oide, Scoil Dhún Chaoin, le comhairle ó Choláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach agus tá sé an-oiriúnach do theaghlaigh, do dhaltaí bunscoile nó do dhaltaí sna ranganna sóisir iarbhunscoile. Is féidir…

Lá ‘le Gobnait 2012

Bhí an ghrian ag taitneamh agus dea-ghiúmhar ar gach aon duine inniu do Cheiliúradh Lae ‘le Gobnait inniu. Tar éis Aifrinn speisialta thug slua mór faoin gCill mar a deineadh Turas na Cille, turas a deintear go bliantúil ar an 11 Feabhra in onóir Naomh Gobnait. Ina dhiaidh sin chuir leanaí Scoil Naomh Gobnait  taispeántas breá…