An Reilig i mBaile an Teampaill, Dún Chaoin

DúnChaoinGraveyardBoard(reduced)