Deire Seachtaine an Pharóiste 22 – 23 Iúil 2017

Dé Sathairn, 22 Iúil Blog 22 Iuil 2017

 8.15 i.n.        Ómós do Shinsear an Pharóiste

Beidh searmanas ag an Sean Reilig in aice leis an Sáipéal i mBaile an Teampaill chun aitheantas agus ómós a thabhairt dos na céadta daoine atá adhlactha ann.

 

Dé Domhnaigh, 23 Iúil

Blog 23 Iuil 2017

 6.00 i.n.        Barbecue an Pharóiste

Beidh Barbecue an Pharóiste le cluichí (sean agus nua) do leanaí ar siúl sa charrchlós ag Ionad an Bhlascaoid.  Beimid ag brath ar thuismitheoirí chun na cluichí a eagrú linn.  Beidh bia ar fáil ann ach tabhair leat pé’n deochanna is ansa leat.  Costa €10 an duine, leanaí bunscoile saor in aisce.

Beidh Fáilte Romhat

Bí Ann

Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta