An Ghlúineach Bhiorach – Japanese Knotweed

Cruinniú Poiblí

Tugtar cuireadh duit teacht go cruinniú in Ionad an Bhlascaoid Mhóir Dé Luain, 22 Lúnasa 2016 ag 7.00 i.n. chun an Ghlúineach bhiorach a phlé.

Is tionscnamh pobail é seo chun deireadh a chur leis an bplanda i nDún Chaoin.

Cuirfear Torthaí ar Shuirbhé Éiceolaíochta an pharóiste i láthair agus beidh plé ar an obair atá le déanamh

Beidh Saineolaithe i láthair chun eolas agus comhairle a thabhairt

Iarraimid ar phobal uile Dhún Chaoin freastal ar an ócáid an-tábhachtach seo mar go bhfuil an Ghlúineach Bhiorach ag fáil greim láidir sa pharóiste agus ag cur structúir i mbaol agus ag marú fásra an pharóiste.

 Beidh fáilte roimh éinne ó pharóistí eile gurbh spéis leo an fhadhb seo.

 

A Public Meeting to Discuss how to Eradicate Japanese Knotweed in Dún Chaoin will be held in Ionad an Bhlascaoid/Blasket Centre on Monday, 22 August at 7.00 p.m.

The results of an Ecological Survey of the parish will be presented and experts will give information and advice on the best strategy and practice

We strongly encourage all householders in Dún Chaoin to attend this session because Japanese Knotweed is becoming firmly established in the parish and it is putting structures and other plants in danger