Cruinniú Ginearálta Bliantúil

 

Bhí Cruinniú Ginearálta Bliantúil ag Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta sa Phortán oíche aréir, An Mháirt 14 Bealtaine 2013. Ghabh Sean Ó Cinnéide, Cathaoirleach, buíochas le gach duine a chabhraigh in aon tslí le gníomhaíochtaí an Chomharchumainn sa bhliain atá caite.

Bhí greim bídh agus sóláistí curtha ar fáil sa Phortan tar éis na hócáide. Seo thíos roinnt grianghrafanna ón ócáid:

 

Cruinniú

I láthair ag an gcruinniú  sa Phortán 

          SONY DSC

            Feargal Mac Amhlaoibh, Frances Uí Chinnéide agus Caitlín Firtéar 

SONY DSC       Peigí Mistéal agus Fionnán Ó hÓgáin    

   SONY DSC

        Pádraig Ó Sé, Caitlín Firtéar agus Rónán Ó Donnchadha