Leabhrán saothair seolta ag Mícheál Ó Muircheartaigh

Ag seoladh leabhráin saothair agus oideachasúil in Ionad an Bhlascaoid ar an 23 Bealtaine bhí

(ó chlé) Dómhnal Ó Bric, ealaíontóir, Máirín Ní Bhroin, iarphríomh oide Scoil Dhún Chaoin, Seán Ó Cinnéide, Cathaoirleach Chomharchumann Dhún Chaoin, Caitlín Firtéar, Cisteoir Chomharchumann Dhún Chaoin, Séamus Cosaí Mac Gearailt, Ball-Tofa Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó Muircheartaigh, aoi-speisialta, Máire Ní Mhaoileoin, Príomh Oide agus údar an leabhráin, agus Breandán Mac Gearailt, Ball-Tofa Údarás na Gaeltachta.