Dráma na Nollag

Dráma na Nollag ag leanaí Scoil Dhún Chaoin. Deineadh bronnadh ar Mháirín Ní Bhroin, Príomhoide na scoile, ag dráma na Nollag. Bhí slua mór i láthair agus ghabh Pádraig Ó Sé buíochas léi as a cuid oibre go léir. Guímid ar fad gach rath uirthi.